Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Think el-bil

Dette eksempelet viser hvordan Think, den norske produsenten av el-biler, brukte inkluderende designmetodikk for å finne ut hvordan brukergrensesnittet for informasjon kan endres i morgendagens bil. Brukere mellom 24 og 82 år ga inspirasjon til mange innovative løsninger.

PROBLEM

Hvordan kan fremtidens biler få bedre kommunikasjon og informasjonsflyt?

Dagens biler gir bare begrenset informasjon, f.eks. GPS-navigasjon og mulighet til å motta telefonsamtaler. THINK så muligheten for å gå lenger enn dette ved å tilby en digital integrasjon mellom bilen, hjemmet, arbeidsplassen og omgivelsene.

TILNÆRMING

Å snakke med brukere bidro til å utforske digital kommunikasjon.

Personer i alle aldre og med forskjellige funksjonsnivåer ble intervjuet mens de holdt på med hverdagslige gjøremål. Mange fikk spørsmål mens de satt i bilen for å få en bedre forståelse for ulike brukssituasjoner. De ble bedt om å kommentere bilder og svare på spørsmål for å samle verdifull innsikt om ønsker og behov, med utgangspunkt i mobilitet og kommunikasjon.

Interaktive personstudier, i form av «persona sheet» ble utviklet for hver enkelt bruker som et verktøy for å registrere og forklare ulike livsstiler og behov. Dette verktøyet hjalp designeren med å tolke informasjonen fra brukerne og gjøre disse om til design briefs for utvikling av nye konsepter.

RESULTAT

Studiene resulterte i designkonsepter som morgendagens bilister og passasjerer kan nyte godt av.

Det nye, digitale dashbordet kan justeres etter bilistens ønske ved å forstørre størrelsen på tastene og øke kontrasten. Mengde og type informasjon på displayet kan tilpasses individuelle behov, med f.eks. værvarsel, tidspunkter for flyavganger og ankomster. Bilen kan også bidra i bybildet ved å fungere som WiFi-hotspot og gatelys for forbipasserende, samt tilbakeføre strøm til nettet når det belastes mest.

«Vi var ganske uvitende når det gjaldt inkluderende design før vi startet med dette. ... I arbeidet med prosjektet forstod vi at det ikke retter seg spesifikt mot personer med nedsatt funksjonsevne, men at tilnærmingen er til fordel for hele produktet og alle brukerne. Dette har påvirket tankegangen i hele selskapet.»


Katinka von der Lippe, direktør for design og produktplanlegging i Think.For å kartlegge og forklare ulike livsstiler og behov ble det laget ulike "persona sheets".

Bilen kan også bidra i bybildet ved å fungere som WiFi-hotspot og gatelys for forbipasserende, samt tilbakeføre strøm til nettet når det belastes mest.

Mengde og type informasjon på displayet kan tilpasses individuelle behov.