Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Hurtigbåt i Rogaland

De gjorde litt av et løft i Rogaland, da det ble lyst ut nytt anbud for hurtigbåtene i Ryfylke. Et av grunnkravene var at båtene skulle være universelt utformet.

PROBLEM

Hvordan lage en båt som tilfredsstiller krav innen universell utforming når det ikke finnes kravspesifikasjoner for båter som tar mindre enn 400 passasjerer?

TILNÆRMING

Kolumbus utarbeidet kravspesifikasjonen for utformingen. Det var også de som sørget for kontakt med nødvendige samarbeidspartnere, som Blindeforbundet og Norges handikapforbund.

Landgangene er hydraulisk justerbare i forhold til lengde, høyde og hellingsvinkel, har sklisikkert belegg, ingen dørterskler og er uten tverrgående stegtrinn.

Inne i båtene er farger, kontraster og mønster på interiør, møbler og gulv valgt med tanke på at det skal være lett for personer med synshemming å orientere seg. Av samme grunn er alle lyspunkter plassert så de danner naturlige ledelinjer eller har en dedikert lyssettingsoppgave. Skilt og oversiktskart over båten er taktile, altså 3D.

RESULTAT

Hurtigbåtene har nå vært i trafikk i fire år og erfaringene er særdeles gode. De reisende opplever båtene som lettvinte å reise med. Alt om bord er intuitivt, og ingen føler at noe er problematisk. Om bord- og ilandstigning foregår mer effektivt, slik at man sparer tid.

Tidligere var det ikke mange arkitekter som hadde så stort fokus på å inkludere alle. Dette er nå i ferd med å endre seg.

- Det vanligste argumentet for ikke å velge universell utforming, er at det er dyrt. Men det ikke tilfelle. Hvis man ikke inkluderer slike løsninger den første gangen man bygger, må man rette opp feilene siden.

Og da løper kostnadene. Ved å tenke universell utforming fra starten av, sparer du de utgiftene. Samtidig vil en inkluderende løsning sannsynligvis gi konkurransefortrinn, flere kundegrupper som er enda mer fornøyde og dermed flere markedsandeler og et bedre resultat. Morgendagens kunde vil kreve universell utforming. Det betyr at offentlige og private bedrifter vil etterspørre slike tjenester i stor grad, sier fylkesordføreren Tom Tvedt.


Rogaland Passenger Ferry from Design og arkitektur Norge on Vimeo.

Alt om bord er intuitivt, og ingen føler at noe er problematisk.

Om bord- og ilandstigning foregår mer effektivt, slik at man sparer tid.