Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Melin Medical

Melin Medical har utviklet en betalingstjeneste som ser på hele behandlingsbildet og tar hensyn til samspillet mellom pasienten, personen som utfører behandlingen og helsepersonell.

PROBLEM

Legen Jesper Melin så behovet for en betalingstjeneste som bygget en bro mellom de forskjellige spesialsystemene som brukes av leger, for eksempel bokføring, pasientjournaler og administrasjon av pasientens betalinger. Hans erfaring var at det ble brukt mye tid på administrasjon, tid som heller burde brukes på pasientfokusert arbeid. Jesper Melin fikk en ide om hvordan pasienter kunne få større ansvar for egen administrasjon. Ved å gi pasientene mulighet til å ta hånd om sine egne betalinger på en enkel og intuitiv måte, kan personalet bruke den frigitte tiden til å behandle pasienter.

TILNÆRMING

Helt fra start var det viktig at designen skulle baseres på inkluderende design. Det var tydelig fokus på individuelle brukere, deres evner og muligheter til å være uavhengige av andre. Selskapet la stor vekt på å skape en løsning som kunne brukes av alle, uansett om personen var synshemmet, rullestolbruker eller hadde andre kognitive eller fysiske utfordringer. For å kunne utvikle løsninger som gir en følelse av mestring og kommer alle brukere til gode, jobbet selskapet mye med å samle kunnskap og samarbeidet både med leger, pasienter og tekniske underleverandører. Selskapet samarbeidet også med interessegrupper, helsepersonell og designere.

"Det grunnleggende prinsippet har vært å hente spesialistkunnskap fra innsiden. Vi har fordypet oss i problemstillingen og tror at vi har lykkes med tilpasningen" – Anton Lorenz Bondesen, partner i Melin Medical.

I tillegg til at høyden og størrelsen på terminalene er tilpasset for å gjøre dem tilgjengelige for rullestol- eller rullatorbrukere, er plasseringen i omgivelsene også valgt med omhu. Utviklingsteamet og alle ansatte på Melin Medical har observert systemet fra brukernes perspektiv der de er utplassert på klinikkene. Betalingen krever bare to klikk, og dette forenkler prosessen for personer som føler seg usikre på moderne teknologi. Godt synlige knapper, fargekoder og lydsensorer gjør det mulig både for synshemmede og blinde å bruke terminalen.

Betalingssystemet er grundig testet og godkjent ned til minste detalj. Både utviklingsteamet og ansatte på Melin Medical har vært utplassert på klinikkene i løpet av arbeidet med utvikling og oppdatering, slik at alle involverte har hatt mulighet til å observere løsningen i praksis og få forståelse for hvordan brukerne opplever den.

RESULTAT

Ideen bak selve terminalen er ikke ny. Det som er nytt er måten selskapet tilpasser nye ideer til eksisterende systemer. Melin Medical er en liten, privat og ekstern aktør, og dette betyr at selskapet kan se problemer og presentere løsninger som et tillegg til eksisterende kliniske løsninger og organisasjoner.

Melin Medical har uvanlig sterkt fokus på en holistisk tenkemåte og universell utforming, uten at dette går på bekostning av hovedmålet. Selv om prosjektet inneholder mange små og innovative funksjoner, er det muligheten til å få systemene til å samarbeide som er det mest imponerende.

Løsningen innebærer at leger får mer tid til kjernevirksomheten. Beregninger så langt viser at terminalene sparer inn omtrent 20 % av legenes tid. Den komplette løsningen frigjør rundt 3 minutter per pasient. Hvis legen treffer 30 pasienter daglig, kan systemet spare 1,5 time hver dag, som i stedet kan brukes på kjernevirksomheten. Og ikke nok med det – legen har også mulighet til å få bedre oversikt, siden alle dokumenter og data samles på ett sted og oppdateres automatisk. En regnskapsfører kan også få månedlig elektronisk tilgang til løsningen.

I tillegg til at høyden og størrelsen på terminalene er tilpasset for å gjøre dem tilgjengelige for rullestol- eller rullatorbrukere, er plasseringen i omgivelsene også valgt med omhu. Utviklingsteamet og alle ansatte på Melin Medical har observert systemet fra brukernes perspektiv der de er utplassert på klinikkene. Betalingen krever bare to klikk, og dette forenkler prosessen for personer som føler seg usikre på moderne teknologi. Godt synlige knapper, fargekoder og lydsensorer gjør det mulig både for synshemmede og blinde å bruke terminalen.

Betalingssystemet er grundig testet og godkjent ned til minste detalj. Både utviklingsteamet og ansatte på Melin Medical har vært utplassert på klinikkene i løpet av arbeidet med utvikling og oppdatering, slik at alle involverte har hatt mulighet til å observere løsningen i praksis og få forståelse for hvordan brukerne opplever den.

Fordelene ved betalingsløsningen er åpenbare. Ved å fjerne en lenke i kjeden, blir det bedre tid og mulighet til kontakt der dette er viktig, for eksempel i det pasientfokuserte arbeidet på legekontoret.  Det viktigste med selve terminalen er pasientopplevelsen. Lys, akustikk, farger, taktilitet: siden terminalen taler til alle sanser, er den enkel å forstå for alle.

Melin Medical har hatt en solid vekst fra 1 million til 70 millioner NOK i omsetning på to år. Inkluderende design er en viktig og avgjørende suksessfaktor i innovasjonsprosessen. Dette er et strålende eksempel på hvordan inkluderende design kan lønne seg.
Melin Medical from Design og arkitektur Norge on Vimeo.

Terminalene kan brukes av alle, uavhengig av alder og funksjonsevne.

Terminalene er utformet slik at det er mulig å komme til med rullestol

Hver dag bruker ca 50.000 pasienter betalingssystemet. Det tilsvarer mer enn 12 millioner pasienter i året. I dag bruker mer enn 75% av landets legekontor og beredskapstjenester seg av systemet.