Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Kolonial.no

For blinde og svaksynte er løsningen en aldri så liten revolusjon med tilpasning til talefunksjon. De har hittil vært avhengig av at andre har måttet fortelle dem hvilke varer som ligger hvor i butikken.

PROBLEM

Da Kolonial.no startet sin virksomhet, hadde det riktignok eksistert noen lignende tjenester fra før, uten særlig suksess. Før høyhastighetsnettet var en realitet for alle, tok bestillingsprosedyrene ofte lengre tid enn å gå i butikken. I Sverige og Storbritannia var de derimot kommet lengre i utviklingen, og av den grunn tatt en betydelig del av markedet. Det fikk gründerne til å ane en stor mulighet.

TILNÆRMING

Selskapet ble stiftet av ti gründere i 2014, hvorav syv hadde teknologibakgrunn som utviklere eller designere.

– Vi anser oss selv som mer et teknologiselskap som selger dagligvarer enn omvendt, sier gründer Mats Andre Kristiansen, som har bakgrunn fra markedsføring og produktutvikling i digitale flater.– Vi har bygget det meste av teknisk løsning selv, inkludert web, mobil, back-end, med kjøreruteoptimalisering, plukksystemer osv. Å eie hele næringskjeden gir oss full kontroll over alle bestanddeler, forklarer han.

Ved å ha utviklingskompetansen internt, kunne de raskt ta i bruk tilgjengelig teknologi til å videreutvikle og forbedre det de så av nettbutikkhandel, ved å gjøre alt mer funksjonelt. Det ble først foretatt forretnings- og markedsanalyser, med «lean start-up» som hovedstrategi.

–Kort sagt betød det å lage det så lite som mulig, skritt for skritt, med brukerstyrt utvikling, forklarer Kristiansen.

Lanseringen ble gjort på Telenor Arena, hos Aker Solutions med noen tusen ansatte som en begrenset testgruppe. Hver dag delte gründerne selv ut matvarene til kundene. Slik fikk de kontinuerlige og direkte tilbakemeldinger om brukervennlighet og vareønsker, for å kunne opparbeide et lite, men optimalt varelager i tidlig fase.Universell utforming er en konsekvens av at selskapet har sett brukervennlighet for alle som en naturlig konsekvens av godt håndverk, og ikke noe de for så vidt bevisst har lagt til. De ble derfor litt overrasket da generalsekretæren i Blindeforbundet ringte og fortalte at tjenesten Kolonial.no gjorde at blinde for første gang kunne handle mat uten assistanse.

– Det betød at vi overraskende hadde fått 180 000 potensielt nye kunder med vår nylanserte app. I tillegg kommer alle som har fysiske eller psykiske utfordringer med å gå i butikken og handle selv. Vi ble her om dagen gjort oppmerksom på den store betydningen av for eksempel en liten vibrasjon hver gang en vare traff kurven, forteller Kristiansen.

RESULTAT

Ved å fokusere på godt håndverk uten å inngå kompromisser, har de utviklet en tjeneste som bruker universell utforming som en kommersiell mulighet. Kundene viser lojalitet, inkludert blinde som setter pris på at de ikke får særbehandling.

I dag tilbyr Kolonial.no cirka 7000 varer, som er midt mellom vareutvalget til lavpriskjedenes antall på 3-4000 og de største supermarkedenes 10 000 varer. Et sentralisert hovedlager holder prisene lave og omsetningen høy, hvilket sikrer ferske råvarer. Kolonial.no har samtidig knyttet til seg små kvalitetsbevisste leverandører, i tråd med en økende etterspørsel etter spesialvarer. For blinde har dette medført et kvantesprang i matinnkjøp, da de tidligere har måttet be om varer etter hukommelsen, hvilket har gitt et svært begrenset vareutvalg.

Prisene kan holdes lave grunnet sentralisert hovedlager med høy omsetning som også sikrer ferske varer.

Faste sjåfører, mange selvstendig næringsdrivende, er butikkens eneste fysiske, men desto mer personlige bindeledd mellom kunden og butikken. Kolonial.no jobber derfor tett med å bygge og synliggjøre merkevaren i dette leddet. De får eierskap til bedriften, som øker kvaliteten verdifulle tilbakemeldinger gjennom sin direkte og nære kontakt med kundene.


Kolonial.no Kategorivinner av Innovasjonsprisen for universell utforming 2017 from Design og arkitektur Norge on Vimeo.

Vi har bygget det meste av teknisk løsning selv, inkludert web, mobil, back-end, med kjøreruteoptimalisering, plukksystemer osv.

Faste sjåfører, mange selvstendig næringsdrivende, er butikkens eneste fysiske, men desto mer personlige bindeledd mellom kunden og butikken.