Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Valgkonseptet Blanke Ark

Alle innbyggere over 18 år har rett til å stemme og dette er fundamentet i demokratiet. Det har imidlertid ikke alltid vært enkelt å gjennomføre dette i praksis.

PROBLEM

Det nåværende stemmeutstyret i Norge har vært vanskelig tilgjengelig for velgere med vanlige funksjonshemminger. Stemmesedlene var ikke tilgjengelige for rullestolbrukere, og synshemmede personer kunne ikke stemme uten å be om assistanse i avlukket – noe som strider mot reglene for hemmelig valg. Dette prosjektet kikket nærmere på hvordan stemmesedlene og avlukkene kunne utvikles for å gjøre kommune- og stortingsvalg tilgjengelig og attraktivt for alle.

TILNÆRMING

– Elitebrukere: Personer med synshemming, eldre, mennesker med redusert fysikk samt personale i valglokalet som kunne bidra med detaljert innsikt om eksisterende problemer.

− Innledende metoder: Telefonsamtaler og intervjuer ansikt til ansikt med hovedbrukere ga innsikt og inspirasjon som bidro til å etablere designspesifikasjoner.

− Ytterligere metoder: Presentasjon av modeller og skisser for hovedbrukere for å justere og velge ut den grunnleggende utformingen. Disse ble bygd som fullskala-prototyper for å testes i situasjonen. I denne fasen ble det etablert en referansegruppe som besto av hovedbrukere som skulle følge prosjektet til det var klart. De ga tilbakemelding på generelle konseptinstruksjoner og designdetaljer, sørget for en rekke forbedringer og ga klarsignal til de endelig produktspesifikasjonene.

− Vurdering: Det ble brukt spørreundersøkelser og fokusgrupper for å samle tilbakemelding, og en gruppe observatører fulgte personer på valgdagen for å evaluere den nye designen.

RESULTAT

Blanke Ark gir velgere med ulik funksjonsgrad tilgang til å stemme. Det er en gjennomgående grafisk profil på alle elementene. Sort tekst og symboler vises på hvit bakgrunn og den bevisste bruken av oransje gjør at utvalgte elementer blir synligere. Oransje tape viser vei og står i tydelig kontrast til de fleste gulv. Avlukkene har to bordhøyder slik at de er tilpasset både stående og sittende velgere og er brede nok til en rullestol. Merkingen på stemmesedlene har tekststørrelse tilpasset synshemmede og stemmesedlene skal brettes slik at det ikke er behov for konvolutter som kan være vanskelige å bruke. Forhenget har nå en godt synlig oransje stang for å gjøre det enklere å håndtere. Stemmeurnen, der stemmeseddelen legges, er plassert slik at den kan nås av rullestolbrukere. Åpningen er markert med tydelig oransje farge og utformet for å hjelpe personer som skjelver på hendene eller har nedsatt syn.


Blanke Ark Voting System from Design og arkitektur Norge on Vimeo.

Stemmeurnen, der stemmeseddelen legges, er plassert slik at den kan nås av rullestolbrukere.

Oransje tape viser vei og står i tydelig kontrast til de fleste gulv.

Åpningen er markert med tydelig oransje farge og utformet for å hjelpe personer som skjelver på hendene eller har nedsatt syn.