Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Aftenposten Junior

Aftenposten Junior ble lansert for å møte det økende behovet for lettfattelig nyhetsformidling til barn og unge. Løsningen ble et kvalitetsprodukt på høyde med det ypperste av medier for voksne ellers i verden.

PROBLEM

«De som trenger det mest får minst»

Barn i dag utsettes for en konstant informasjonsstrøm via hovedsakelig digitale medier. Allikevel har de blitt oversett som seriøse nyhetskonsumenter av en samlet mediebransje i Norge. Aftenpostens sjefsredaktør tok utfordringen i 2011, ved å stadfeste at Aftenposten måtte ta sitt samfunnsoppdrag på alvor ved å gi nyheter til barn, på deres premisser.

TILNÆRMING

Redaksjonen har siden starten foretatt jevnlige brukerintervjuer, både i planleggingsfasen og for etterprøving av hver utgave.

Målgruppen er i hovedsak barn i barneskolealder. Tilbakemeldingen var blant annet: ”Hvis den ikke ser bra ut gidder jeg ikke lese den”. Den visuelle uttrykksformen ble derfor alfa og omega for å gjøre avisen tilgjengelig og attraktiv for målgruppen. Det ble raskt åpenbart at de har ønsket forklaringer til nyhetsbildet, men har fått minst mulig tilbud.

Barna er ikke bare visuelle, men ekstremt opptatt av det taktile. De ønsker tykt papir som de kan tusje på og rive i. Å tilby papiravis til en målgruppe som i hovedsak leser digitale medier viste seg under brukerintervjuer å være en fordel. Mange barn har fått begrenset tid til skjermbruk av sine foreldre. Å sitte med en papiravis blir derimot sett på som positivt. I tillegg synes barn at det er spennende å få noe i postkassen, og å samle papiraviser i samlekassetter.

Universell utforming av nyheter handler ikke bare om det taktile og det visuelle, men om å benytte et språk som når frem til alle. Aftenposten Junior bruker ikke pekefingre, men godt journalistisk håndverk. Å borre ned til kjernen uten å miste viktige nyanser, eller gjøre det banalt, er en kunst. Redaksjonen klarer å forklare det umulige med rette virkemidler.

– Det er en utrolig komplisert verden vi lirker oss inn i. Det å skrive kortfattet, brukervennlig og forståelig krever mye arbeid. Vi leste oss mye opp på formidling til barn, som faktisk er deres demokratiske rettighet. Barn tror verden er som den er, og at de ikke kan gjøre noe med den. Jo, hvis man har kunnskap. De oppdager sin medvirknings- og påvirkningskraft, forteller ansvarlig redaktør Guri Leyell Skedsmo.

RESULTAT

Ved hjelp av grafiske virkemidler har avisen blitt en suksess som omfavnes av både barn og voksne, inkludert fremmedspråklige og mottaksklasser. Den er blitt en seriøs og kvalitativ god formidler av norsk språk, samfunn og kultur til alle med behov for forenkling uten å miste det vesentlige.

Aftenposten Junior ser at andre tar etter dem. Designet ble utviklet for fem år siden, men grunnrigget er det samme. Et universelt utformet designrammeverk som de kan trekke i ulike retninger, fordi de har mange virkemidler. De visuelle grepene gjør det lettere å konsumere også de tyngre nyhetssakene.
Aftenposten Junior Kategorivinner av Innovasjonsprisen for universell utforming 2017 from Design og arkitektur Norge on Vimeo.

Å borre ned til kjernen uten å miste viktige nyanser, eller gjøre det banalt, er en kunst.

Universell utforming av nyheter handler ikke bare om det taktile og det visuelle, men om å benytte et språk som når frem til alle.