Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Sjekkliste

Prinsippene for inkluderende design kan alltid brukes når man utvikler produkter, omgivelser eller tjenester. Under finner du en sjekkliste som kan hjelpe deg med å finne ut hvorfor du bør velge en brukerfokusert designtilnærming.

Vennligst legg merke til at orrdet produkt er brukt i spørsmålene under.Det kan byttes ut med design, tjeneste, omgivelse osv.

MARKED

 • Kan du forestille deg at noen kan synes det er vanskelig å bruke produktet ditt?
 • Kommer produktet ditt til å bli brukt av mennesker i alle aldre og med ulik funksjonsevne?
 • Vil folk flest kunne bruke produktet ditt?
 • Kan produktet ditt appellere til et større marked?
 • Kan produktet ditt bli mer relevant for målgruppen?
 • Kan produktet ditt brukes av andre enn målgruppen?
 • Tror du at behovene til målgruppen din er i endring?

KONKURRENTER

 • Opererer du i et eldre marked?
 • Ønsker du å utvikle nye konkurransefortinn?
 • Kan økt brukervennlighet gi deg et konkurransefortrinn?
 • Satser du på innovasjon fremfor imitasjon?
 • Er kundetilfredshet viktig for at du skal lykkes?
 • Er omdømme viktig for bedriften din?

PRODUKT

 • Kan produktet ditt bli mer intuitivt å bruke?
 • Er kundene dine misfornøyde med noe ved produktet ditt i dag?
 • Tror du at bedre innsikt om kundene dine kan forbedre produktet ditt?
 • Er det vesentlig at produktet er brukervennlig?
 • Kan produktet ditt presenteres bedre for kundene dine?
 • Leter du etter nye produktideer?

RESSURSER

 • Vil du basere designløsningen din på virkelige fakta og innsikt?
 • Vil du vite hvilke hindre kundene dine møter?
 • Vil du vite hvordan produktet ditt kan forbedres?
 • Kan en forståelse av produktets nåværende begrensninger eller suksess være nyttig for fremtidig utvikling?

Hvis du har svart ja på fem eller flere av disse spørsmålene,  vil en inkluderende designtilnærming tilføre verdi til designprosessen din.