Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

i-SIT lenestol

i-SIT er et empirisk, tverrfaglig prosjekt basert på brukerinvolvering, der formålet var å designe funksjonelle og mer konkurransedyktige lenestoler. i-SIT-stolen ble satt i produksjon av Magnus Olesen i 2010.

PROBLEM

i-SIT-prosjektet har synliggjort at danske møbel- og tekstilvirksomheter ikke har tradisjon for å involvere kundene i utviklingen av nye produkter, særlig ikke når det gjelder forbrukere med spesielle behov.

I Danmark blir stoler beregnet for eldre ofte kalt "otium-stoler". De har god funksjonalitet, men eldre ser på dem som hjelpemidler som hører hjemme på institusjoner og ikke i private hjem. Danske eldre legger imidlertid stor vekt på estetikk, på at stolens materialer, og at den passer inn i hjemmeinteriøret. Ved siden av funksjonalitet og estetikk er naturmaterialer og bærekraft viktige parametere i dag når klima og miljø står så høyt på dagsorden.

TILNÆRMING

Prosjektet benytter en humanistisk og samfunnsorientert tilnærming for å synliggjøre og forstå sammenhenger, behov, preferanser og problemer som angår hjemmet og boforhold. Prosjektet har søkt inspirasjon fra fagområder som antropologi, ergonomi, aktivitetsanalyse, design, Design for alle og ergoterapi.

Prosjektet var inndelt i seks faser:
1) Forsknings- og kunnskapsavklaring.
2) Brukerdrevne innovasjonsmetoder ble kartlagt, og et utvalg av metoder for brukerdeltakelse ble gjennomgått.
3) Brukerbehov: Bexcom gjennomførte to store undersøkelser av brukerbehov basert på spørreskjemaer og feltundersøkelser.
4) Idéutviklings- og innovasjonsfase: DESIGN CONCERN A/S har designet og utviklet et sitte-/hvilemøbel med utgangspunkt i brukerbehov og ekspertise.
5) Prototype og test: DESIGN CONCERN A/S utviklet spesifikasjoner og tegninger til prototyper. Magnus Olesen har produsert prototypen. Brukere og spesialister var løpende involvert og testet prototypene.
6) Produktmodning og kunnskapsformidling.

RESULTAT

Resultatet bygger på et tett samarbeid mellom en møbelprodusent (Magnus Olesen A/S), en ekspert på Design for alle, brukerinvolvering og kommunikasjon (Bexcom), en produsent av møbeltekstiler (Gabriel A/S), et senter for intelligente tekstiler (Centre for Smart Textiles), et utviklingssenter for møbler og tre (Development Centre for furniture and wood) og et designfirma med fokus på brukerbehov (DESIGN CONCERN A/S).

i-SIT-prosjektet har utfordret gapet mellom de to ytterpunktene: a) tradisjonelle produkter som tar utgangspunkt i funksjonsfriske personer og b) hjelpemidler utviklet for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette skjedde dels ved å benytte kunnskap fra begge områdene, dels ved å involvere en mye bredere gruppe av brukere og kunder, nemlig eldre og funksjonshemmede. På den måten sikres en design for alle, og sluttproduktene oppfyller behovene og kravene til en mye mer omfattende kundegruppe.

Prosjektet er delfinansiert av den danske Erhvervs- og byggestyrelsens midler til fremming av brukerdrevet innovasjon.

Bexcom gjennomførte to store undersøkelser av brukerbehov basert på spørreskjemaer og feltundersøkelser.

DESIGN CONCERN A/S har designet og utviklet et sitte-/hvilemøbel med utgangspunkt i brukerbehov og ekspertise.

Brukere og spesialister var løpende involvert og testet prototypene.

i-Sit lenestol.