Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Schandorff plass

En slynget gangvei med gode møteplasser i et moderne parkanlegg, gir i dag en hyggelig forbindelse mellom Fredensborgveien og Akersgata. Plassen benyttes av mange i lokalmiljøet til lunsjpauser og uformelle møter, eller på tur med barnevogn, sykkel eller rullestol.

PROBLEM

Landskapsarkitekt og partner i Østengen & Bergo AS, Johan Østengen, forteller hvordan det hele begynte.

– Høegh Eiendom AS eide bygget på nordsiden av plassen, hvor NAV i dag sitter i nye kontorer, som er tegnet av MAP Arkitekter. Plassen var tidligere Schandorffs gate, som senere ble omregulert til park. Høegh tok kontakt med oss i reguleringsfasen for å skissere en park. At den skulle være tilgjengelig for alle, ble nedfelt i reguleringsbestemmelsene, forteller han.

Høydeforskjellen på syv meter var en stor utfordring. Gangveien har gjennomgående fall 1:20 eller bedre, men grunnet nødvendig tilpasning til eksisterende infrastruktur i grunnen, fikk et par partier stigning opp mot 1:15.

Schandorffs gate endte tidligere i en bastant, men bevaringsverdig mur opp mot Deichman og var kun mulig å krysse via trapper. Johan forteller at de valgte å gjøre universell utforming til et hovedmotiv for parkens utforming. – Rampen er utformet som en slyngende gangvei i en park. For å greie stigningskravene måtte gangveien slås igjennom den gamle muren. Dette ble heldigvis akseptert av de myndighetene som ivaretar fredningsbestemmelsene, forteller han.

I tillegg til høydeforskjellen, var det en rekke andre praktiske utfordringer. Johan forteller at Høegh opprinnelig hadde tenkt å bygge et p-hus under plassen, dermed behøvde ikke landskapsarkitektene å ta hensyn til eksisterende avløpsrør og annet ledningsnett i bakken, dette skulle flyttes.

- Men, da vi et år senere skulle detaljplanlegge, var p-huset skrinlagt. Dermed måtte vi plutselig ta hensyn til alt som var i bakken likevel. For eksempel går det en høyspentkabel i bakken foran inngangen til NAV. Den er nå kamuflert av en fast sittekonstruksjon i tre, som opprinnelig ikke var med og dermed skapte mye ekstra arbeid.

TILNÆRMING

Schandorffs plass fremstår som stram, lys og moderne, men likevel lun og koselig. Man har klart å velge en utforming som på en elegant måte binder sammen gamle ærverdige bygninger og moderne kontorbygninger. Plassen bærer preg av enkel eleganse, den ser litt eksklusiv ut.

Johan Østengen sier at man faktisk har tenkt ganske nøkternt her. – Vi skjønte tidlig at dette skulle være en plass der bevegelse kunne bli en betydelig kvalitet. Derfor ble det viktig med beplantning, blant annet store felt med stauder. Vi ønsket å fremheve Schandorffs plass med en annen fargetone enn de andre plassene i byen. Kortenstål som vertikale murer i kombinasjon med rå betong, stein, plener og stauder i ulike blåtoner, fikk frem den varme stemningen vi ønsket. Selv om oppgaven var relativ kompleks, måtte vi, som alle andre, tenke kostnader. Materialene som er benyttet her, er ikke spesielt dyre, men vi har vært nøye med detaljene, det er rene linjer og frodige kontraster, god fremkommelighet, åpent og oversiktlig, sier han.

RESULTAT

Tilgjengelighet for alle er godt gjennomført, med mange hvilerepoer.  Det er håndløpere og rekkverk langs gangveien og i alle trapper. Det er også merkede trinn i trappene og varselfelt med taktile knotter ved topp og bunn. Det er lagt opp til bruk av naturlige ledelinjer, som kanter og fasader. Inntil gangveien og plassene gir tilstøtende vegetasjon og kantene i kortenstål visuelt god kontrast til det lyse rampedekket og fungerer som ledende elementer. Man har gjennomgående lagt vekt på kontrast i materialenes farger og overflater. Man har også benyttet sklisikre materialer. Møbleringen består av frittstående stoler, hvor en rullestol naturlig kan inkluderes rundt bordet. I enden av plassen er det HC-parkering.

Johan forteller at de i Østengen & Bergo gjerne lar seg inspirere. – Vi følger godt med på det som skjer i vårt fag i inn- og utland. Vi reiser på studieturer, og vi har ansatte fra andre land. Samtidig er vi bevisste på å prøve å skape vår egen design, og til å utnytte den brede idékraften som våre ansatte besitter, noe som ikke minst har kommet til nytte på Schandorffs plass.  Vi lærer mye av andre, men vi kopierer aldri.

Han forteller at de under arbeidet med Schandorffs plass innhentet verdifulle innspill fra ulike brukergrupper, det ble også gjennomført tester med rullestolbrukere.
Schandorffs plass from Design og arkitektur Norge on Vimeo.

Landskapsarkitektene fikk verdifullt innspill fra forskjellige brukergrupper, og det ble også utført tester med rullestolbrukere

Landskapsarkitektene fikk verdifullt innspill fra forskjellige brukergrupper, og det ble også utført tester med rullestolbrukere

På toppen av skråningen bevares den gamle buen i nærheten av Deichman-biblioteket