Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Hamaren Aktivitetspark

Parken er i umiddelbar nærhet til barnehage, skole, eldre- og sykehjem. Fysisk aktivitet i naturen er et effektivt virkemiddel for å bedre folkehelsen.

PROBLEM

Spektakulær natur med høye fjell, dype fjorder og kupert terreng er ikke tilgjengelig for alle, selv om de bor i dens umiddelbare nærhet, hvilket er tilfelle med innbyggerne i mange småkommuner. Eldre, småbarnsfamilier, personer med nedsatt funksjonsevne og fremmedkulturelle uten kunnskap om tøff natur, har derfor store problemer med å bruke naturen til helsefremmende fysisk aktivitet og sanseopplevelser. Dette ønsket Fyresdal kommune å gjøre noe med, ved å tilby en sentrumsnær universelt utformet aktivitetspark.

TILNÆRMING

Alle kommunens innbyggere ble invitert av kommunen til å komme med sine ideer og ønsker på et oppstartsmøte, der universell utforming var et premiss. Det gav tidlig sterk brukermedvirkning og tilhørighet til prosjektet. Prosjektledelsen strakte seg langt i å innfri de fleste ønsker, og gav også brukergrupper ansvar for utforming av blant annet informasjonsskilt, gapahuker, sykkelpark med mer.

RESULTAT

Prosjektet har vært forbilledlig i prosessen med ekstrem brukermedvirkning. Blant annet er entreprisen stykket opp og gitt til lokale håndverkere, samt aktører fra kommunens næringspark. Det har medført eierskap og høy kvalitet. Barnehagen har fått lage informative skilter, og ungdom har fått eierskap til gapahuk, sykkelløype og andre løsninger gjennom blant annet Ungt Entreprenørskap.

Kommunen sier selv de har scorer enormt på å lytte til brukergruppene. ”Alle sier den er til for deg og meg”, forteller de.

Aktivitetsparken ble ferdigstilt etter tre år, men tatt i bruk etter to. Deler av den naturskjønne odden har dessuten vært utilgjengelig før gangveien ble bygget. Det er laget en bro som er boltet i fjellet, og mange funksjonelle stoppunkter med plass for formidling? og nytelse. Dekket er godt tilpasset rullestoler. Barn og ungdom kan være aktive i nærhet til personer med funksjonsnedsettelser. Dette har gjort parken til et populært sted for tre generasjoner å samles i fritiden.

Det er blitt en flott myldrepark som samler beboerne i området. Folkehelseperspektivet er stort.

Aktivitetsparkens universelle utforming har hvisket ut skillet mellom funksjonsfriske og de med funksjonsnedsettelse. For omsorgspersoner har det senket terskelen for å ta med eldre og personer som er dårlig til beins eller har orienteringsvansker med på tur. De som tidligere var avhengige av å bli fulgt kan komme seg ut i aktivitetsparken på egenhånd. Dette er av uvurderlig verdi for folkehelsen. Mange grupper kommer i tre generasjoner. Kafeen i utkanten av parken har blitt et meget populært samlingspunkt i helgene. Da kommer det folk langveisfra.
Hamarane Aktivitetspark Kategorivinner Innovasjonsprisen 2017 from Design og arkitektur Norge on Vimeo.

Barnehagen har fått lage informative skilter, og ungdom har fått eierskap til sykkelløype og andre løsninger.