Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Garderobehuset på Solvik

Lavmælt og helhetlig løsning som tiltaler alle – med begrensede midler.

PROBLEM

Personer med nedsatt funksjonsevne kan søke om plass på Solvik Camping til campingvogn, eller bruke det fredede kulturminneområdet på dagbasis. Servicebygget, som ble oppført i 2015, fikk nøkterne budsjetter og krav om universell utforming på en arkitektonisk måte som kunne tilpasses den sårbare naturen.

De tidligere fasilitetene var trange og trekkfulle og dermed dårlig utformet særlig for personer i rullestol, personer med stor sensitivitet for kulde og trekk, samt personer med sammensatte funksjonsreduksjoner. Med en økende andel eldre i befolkningen er garderobeanlegg for offentlige badeplasser og friluftsanlegg en utfordring fremover.

TILNÆRMING

For arkitektene har det vært viktig å fremme god arkitektur med universell utforming i dette prosjektet.

"I de nærmeste årene tror jeg at universell utforming vil bli en stadig mer naturlig integrert del av arkitekturen uten å skape institusjonsgrep. Formgiving av steder og rom for menneskelig opphold og opplevelse, krever menneskelig innlevelse. Dette er i hvert fall mitt håp." Forklarer prosjektansvarlig arkitekt Atle Woldseth i Flux Arkitekter AS.

De holdt brukergruppemøter i alle faser av prosjekteringen. Det spesielle med prosjektet var at hovedbrukerne hadde erfaringer med et eksisterende bygg som ikke var tilfredsstillende, men hadde konkrete mangler, som at det var for trangt for rullestoler. Det ble laget en skjematisk skisse over disponible arealer, der innspill fra brukergruppene ble ivaretatt. I senere fase ble Blindeforbundet trukket inn for råd om materialbruk og bruk av kontraster for svaksynte.

RESULTAT

Arkitektene har, i godt samarbeid med brukerne, tatt utgangspunkt i ulike behov. Ved bevisst bruk av design og arkitektoniske virkemidler, har de skapt en løsning som fungerer bedre for alle. Ingenting er påtatt, men virker lavmælt og naturlig også for primærmålgruppens familier, eldre og andre besøkende. Bruken av robuste og tydelige fargeforskjeller i naturlige og taktile materialer er svært tiltalende. Gode overlyskvaliteter er integrert.  Rommene har fått tydelige funksjonelle inndelinger ved hjelp av klare farger og taktile skilt. Det nye anlegget er utformet slik at det blant annet er tilgjengelig for personer i større motoriserte rullestoler som er egnet for utendørs bruk med lett tilgang via automatiske skyvedører. Terrenget er også skånsomt tilpasset slik at det ikke er ramper eller terskler.
Garderobehuset Solvik Kategorivinner av Innovasjonsprisen 2017 from Design og arkitektur Norge on Vimeo.

Terrenget er også skånsomt tilpasset slik at det ikke er ramper eller terskler.

For oss er det viktig at arkitekturen skal være en berikelse for stedet, passe inn i naturomgivelsen og bygningsmiljø.