Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Hvem bør engasjere seg med Inclusive Design?

Verden i endring

Designet på produkter, tjenester og omgivelser er bare vellykket hvis løsningen er relevant.

Du bør være oppmerksom på hvordan verden forandres. Design utvikles som del av en kontekst og med et formål. Hvilken større sammenheng er arbeidet ditt en del av? Å forstå dette kan hjelpe deg med å tilpasse løsninger i tråd med sosiale, teknologiske og demografiske endringer. Et bredere perspektiv vil også hjelpe deg med å ligge et steg foran og betrakte utviklingen både  et globalt nivå, ned til et individuelt perspektiv. Det er viktig å tenke på alle mennesker som er involvert og hvordan de påvirkes.