Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Hvem bør engasjere seg med Inclusive Design?

Bli kjent med kundene dine

De fleste produkter og tjenester utvikles for gjennomsnittskunden; en høyrehendt, funksjonsfrisk, hvit, ung mann. Men gjennomsnittskunden er faktisk en minoritet og ikke representativ for den brede befolkningen. De fleste av oss ekskluderes fra denne gruppen av en eller annen grunn.

Bedre produkter og tjenester

Er det virkelig klokt å behandle kundene sine som om de representerer gjennomsnittet? Den som ikke passer inn i normen kan raskt oppfatte omgivelser, produkter og tjenester som uforståelige. Folk er forskjellige, og det er viktig at designere innser dette. Inkluderende design skaper bedre produkter og tjenester ved å utvide definisjonen av det typiske og erkjenne at vi alle kan bli ekskludert.

Tenk lenger enn funksjonsnedsettelse

Det er mange former for ekskludering. Det dreier seg ikke bare om fysiske funksjonsnedsettelser, selv om det er dette vi oftest tenker på. De følgende avsnittene forklarer hvordan vi ekskluderes på grunn av alder, funksjon, kjønn og kultur, i tillegg til at vi kan ekskluderes geografisk, økonomisk og sosialt.

Alder

Eldre mennesker blir ofte oversett som aktive forbrukere, selv om de representerer det største kundesegmentet. En målgruppe i alderen 18-35 år ekskluderer de fleste i dagens samfunn. Dermed er det viktig at designere og bedrifter forstår den stadig mer aktive og uavhengige livsstilen til eldre mennesker.

God helse

Funksjonsnedsettelser begrenser seg ikke til rullestolbrukere. Det er mange utfordringer som kan skape funksjonsnedsettelser i større eller mindre grad, både midlertidige og permanente. Utfordringene kan også være av sensorisk, fysisk eller kognitiv natur. For eksempel nærsynthet, nedsatt hørsel, benbrudd, graviditet eller allergier.

Kjønn

Kvinner overses også som forbrukere, selv om de tar de viktigste beslutningene om innkjøp til husstanden. Produkter og tjenester som ikke inkluderer kvinner kan miste store markedsandeler ettersom kvinner er en fremtredende og innflytelsesrik drivkraft i dagens samfunn. 

Kultur

Innvandringen øker det etniske og kulturelle mangfoldet. Derfor er det viktig å tenke på ulike behov når det gjelder språk og kommunikasjon og at verdier, meninger og assosiasjoner kan skille seg fra dine egne.

Vi kan alle bli ekskludert

Alle kan bli ekskludert i ulike situasjoner og oppleve omgivelsene som kompliserte. Ideen om den gjennomsnittlige brukeren stemmer ikke med virkeligheten. Ved å tenke gjennom ulike måter å bli ekskludert på, er det mulig å identifisere et mangfold av behov i befolkingen. Derfor er det viktig å satse på inkluderende løsninger, ikke typiske brukere.

Forklaring til illustrasjonen: å ta hensyn til ekstreme ytterpunkter kan forbedre normen

Illustrasjonen viser det potensielle markedet du kan appellere til ved å inkludere et mangfold av ulike behov. De fleste bedrifter fokuserer på den typiske brukeren, som ofte er en yngre, funksjonsfrisk person. Ved å inkludere mennesker i de ytre ringene kan du utvide markedspotensialet samtidig som du fortsatt henvender deg til brukerne i de midtre ringene.

Man kan ikke lenger kun definere mennesker ut fra faktorer som kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn - livsstil, verdigrunnlag, holdninger og personlig etikk har alle innvirkning.

Designer man for personene i de ytterste sirklene vil man også inkludere gjennomsnittsmennesket i midten. På den måten vil man kunne appellere til et mye større marked.