Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Inclusive Design on Innovation for All from Design og arkitektur Norge on Vimeo.

Er du på jakt etter nye konkurransefortrinn? Opererer bedriften din i et marked som er i endring?

Store endringer i demografi og klima medfører at bedrifter og designere må tenke nytt. Snu disse utfordringene til nye muligheter til nyskaping, lønnsomhet og økte markedsandeler.

Sats på inkluderende design som forretningsstrategi!

Universell utforming er nå et krav i nye lover og regler. Heretter vil produkter og tjenester måtte oppfylle disse kriteriene. Disse bøkene viser hvordan disse utfordringene kan snus til nye muligheter for innovasjon.

Ved å bruke inkluderende design som en tilnærming og praktisk strategi, kan du komme nærmere kundene og forstå forbrukernes behov bedre. Inkluderende design er brukt her for å beskrive hva det som også er kjent som universell utforming eller Design for alle.

Bøkene er begge bygd opp som praktiske håndbøker, trinn-for-trinn forklarer de hvordan man involverer brukerne i designprosessen.

Lær kundene å kjenne med inkluderende design!

”Innovating with People – The business of Inclusive Design” og «Innovating with People – Inclusive Design and Architecture» er begge håndbøker som vil gi deg en praktisk innføring i hvordan inkluderende design kan brukes som en strategi for bedre lønnsomhet og nyskaping. Hensikten med bøkene er å inspirere, motivere og å vise hvordan industrielle og kommersielle virksomheter kan integrere en brukersentrert tilnærming i sin egen design- og utviklingsprosess. Det er håndbøker som inneholder den grunnleggende informasjonen du trenger for å forstå, diskutere og praktisere inkluderende design.

Innholdet er forfattet av personer som har omfattende, praktisk erfaring med inkluderende design i ulike virksomheter. Bøkene byr på innsikt og erfaringer som blir presentert i et lettlest format med rike illustrasjoner. Case-studier og eksempler forklarer hvordan andre virksomheter har hatt nytte av inkluderende design. En praktisk guide beskriver ni ulike metoder for å involvere brukere i design og utviklingsprosessen.

erer brukerne i designprosessen.

Les mer om innholdet i boken

Uttalelser

“This book is one of the best inclusive design published materials on the market, thanks to its practicality, easy reading and consulting structure. I have been developing inclusive products in Brazil and the book have been very useful in developing new products and as reference to publish materials.”

Tulio Maximo, NGO Noisinho da Silva designer

“Innovating with People is an excellent introduction to inclusive design. Concise, jargon-free, and beautiful.”

Hua Dong, Senior Lecturer at Brunel University

“Det er en flot og meget relevant publikation. Og så fint gennemført – for som grafisk designer, lægger jeg selvfølgeligt mærke til, at selv i sin overskueligt layout lever bogen helt op til “inclusive design”-kriterier!”

Peter Gyllan, Lecturer/designer at Danmarks Designskole

“A refreshing and very accessible introduction to inclusive design. There’s a broad range of well-illustrated case studies from products through services to large scale systems. The helpful key methods section is succinct, well-structured & contextualised, and highly usable.”

Prof Alastair S Macdonald, Senior Researcher, The Glasgow School of Art

“Bogen er jo vældig aktuel i sit koncept – da mange brancher netop nu efter krisen er nødt til at nytænke hvordan man arbejder med produktudvikling og innovation.”

Poul Erik Jakobsen, Scandinavian Trend Institute

“The design and the layout of this book is really fabulous, I really enjoyed reading it.”

Ranjana Sarkar, PT-DLR, National Contact Point for Socio-economic Sciences and the Humanities

“A generous and important book – the authors have distilled their best knowledge & experience into a format that is both practical and profound. Only true experts can make their subject simple, and NDC have shown themselves to be in this category.”

Tim Larcombe, Strategic Innovation & Processes, Oticon A/S

Bidragsytere

Bilde av Onny Eikhaug

Onny Eikhaug Sjefsredaktør, Forfatter

Onny er programansvarlig for Design for alle i Norsk Designråd, med ansvar for rådets satsing på inkluderende design. Fokus er på kunnskapsspredning og å vise verdien av inkluderende design som et effektivt forretningsverktøy for nyskaping. Hun skriver, publiserer og holder foredrag i Norge og internasjonalt, og jobber tett med designere, industri og myndigheter i prosjekter og andre former for samarbeid for å oppnå dette. Hun har bred erfaring i internasjonal markedsføring, salg, produktutvikling og design management.

Bilde av Rama Gheerawo

Rama Gheerawo Redaktør, Forfatter

Rama er underdirektør i Royal College of Art Helen Hamlyn Centre. Han leder et team av forskere og designere på senterets Research Associates Program som jobber med bedrifter, frivillig sektor og offentlige organisasjoner fra hele verden som Toyota, GlaxoSmithKline, og BlackBerry. Over 110 prosjekter har blitt gjennomført til nå med 85 bedrifter. Rama er en ekspert på inkluderende design og er opptatt å fremme en bruker-sentrert tilnærming til design. Han skriver, publiserer og holder foredrag om dette temaet for publikum over hele verden.

Bilde av Cian Plumbe

Cian Plumbe Medforfatter

Cian er industridesigner og partner i designbyrået Studiohead. Etter mastergrad studier ved Royal College of Art, jobbet han som freelance designer før hans interesse for bruker-sentrert design førte ham til RCA Helen Hamlyn Centre. Her har han gjennomført prosjekter for BT og Research in Motion (Blackberry), innen temaet fremtidens telekommunikasjon. Siden dannet Cian selskapet Studiohead sammen med designeren Matthew Harrison og er for tiden engasjert i prosjekter som spenner fra reiseeffekter til kirurgisk utstyr.

Bilde av Marianne Støren Berg

Marianne Støren Berg Medforfatter

Marianne er Senior Usability Specialist hos Telenor Norge, og tidligere grunnlegger og partner i det Oslo-baserte design byrået kode Design. Hun har en doktorgrad i innovasjonsprosesser og workshops. Før designrådgivning og etableringen av Kode Design i 2001, har hun også arbeidserfaring fra norsk industri.

Hun har jobbet med bedrifter som HÅG, Tandberg Telecom, Jordan og Tine. Hennes rolle i praktisk produktdesign har vært innen brukerundersøkelser og brukerstrategier samt prosjektledelse og workshop facilitator.

Bilde av Merih Kunur

Merih Kunur Medforfatter

Merih er en erfaren bildesigner, forsker og konsulent. Han ble uteksaminert med en mastergrad fra Vehicle Design ved Royal College of Art i 2003; hans masteroppgave omhandlet transport og mobilitet i London. Siden har Merih jobbet på RCA Helen Hamlyn Centre på flere prosjekter om inkluderende design og mobilitet. Tidligere prosjekter inkluderer animasjon, art direction for TV, kontor, arkitektur for handel og varehus, tekstil og bilens design.

Bilde av Victoria Høisæther

Victoria Høisæther Prosjektmedvirker

Victoria har en bachelor i design og teknologi fra Høgskolen i Vestfold, og en mastergrad i visuell kommunikasjon fra Norges Teknisk- Naturvitenskaplige Universitet med utveksling til University of California, Santa Barbara. Victoria har akademisk kompetanse innen norsk designhistorie, og har jobbet med redaksjonelt arbeid, design og prosjektledelse i forbindelse med kommunikasjonsarbeid for Nyskapingsprogrammet – Innovasjon for alle.