Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Hvordan kan du bruke en inkluderende designmetodikk i eksisterende design- eller utviklingsprosesser?

 

Implementering

Her får du en oversikt over hvordan du kan bruke tilnærmingen Inkluderende design på dine eksisterende prosesser eller utviklingsprosesser.