Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Hvordan kan du bruke en inkluderende designmetodikk i eksisterende design- eller utviklingsprosesser?

 

Kvalitet kontra kvantitet

Statistiske markedsundersøkelser kan være nyttige, men sifre er ikke alltid så inspirerende. Det er imidlertid mennesker og deres historier.

De fleste bedrifter utfører en eller annen form for markedsundersøkelse for å innhente informasjon om kundene sine. Metoden er ofte basert på en fast mal med spørsmål som stilles til et stort antall personer og resultatet blir presentert som prosentandeler. Denne typen statistisk informasjon kan være nyttig, men en brukerfokusert tilnærming gir undersøkelsen mer dybde og er med på å konkretisere datagrunnlaget. En inkluderende designtilnærming bruker førstehåndsobservasjon og intervjuer av et mindre antall personer for å få en mer inngående forståelse av livssituasjonen deres. Metoden kan også brukes for å forstå reell adferd i forskjellig kontekst og for å utforske mulighetene i større utstrekning. Med en brukerfokusert tilnærming kan du fange opp de inspirerende historiene bak prosentandelene.

 

DATAORIENTERTE UNDERSØKELSER BRUKERFOKUSERT UNDERSØKELSER
Statistiske resultater Inspirerende historier
Begrenset til et bestemt antall spørsmål Frihet til å utforske ting gjennom dialog
Viser til rapportert livsførsel Gir innsikt i virkelig livsførsel
Annenhåndsinformasjon Førstehåndsobservasjon
Tatt ut av sammenheng Sett i sammenheng
Høre problemstillinger Se problemstillinger
Et marked definert av segment Personer som beskriver seg selv
Loggførte handlinger eller holdninger Utforske følelser og ambisjoner/forventninger
Validere retning og begrense fokuset Åpne nye muligheter
Generelle trender Individuelle tanker
Personen er undersøkelseobjektet Person er i sentrum av undersøkelsen
Grafer, tall, prosent Bilder, video, lyd