Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Hvordan kan du bruke en inkluderende designmetodikk i eksisterende design- eller utviklingsprosesser?

 

Elitebrukere

En forutsetning for å kunne ha en brukerfokusert tilnærming er å involvere mennesker med ulike utfordringer. Vi kaller disse personene elitebrukere.

Elitebrukere er de som stiller størst krav til et produkt, system, en tjeneste eller omgivelsene. De må som regel jobbe seg rundt begrensningene til et design og opplever større utfordringer enn gjennomsnittsbrukeren. Dette kan skyldes alder, helsetilstand eller andre faktorer. Elitebrukerne kan hjelpe deg med å se hvordan løsningen forstås og brukes med bakgrunn i forventninger og livsstil. I tillegg kan denne gruppen gi viktig innblikk i hva som ikke fungerer ved en eksisterende løsning, og gi deg kunnskap og inspirasjon til å utvikle nye idéer. Videreutvikling av en løsning som er bedre for elitebrukerne betyr som regel at den fungerer bedre for alle. Det er imidlertid viktig at du ikke overser den typiske brukeren, eller kun designer med tanke på elitebrukere.