Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Hvorfor du bør engasjere deg med Inclusive Design?

 

Vanskelig dør

Noen ganger godtar og venner vi oss til upraktiske løsninger og produkter både hjemme og i omgivelsene våre. Ved å bevisst stille krav til løsninger som fungerer for alle, kan vi oppmuntre til mer brukervennlige omgivelser.

Denne filmen er en del av en serie som er utviklet av Informasjonsprogrammet for universell utforming. Målsetningen med prosjektet er å øke oppmerksomheten og kunnskapen rundt boliger, bygninger og utendørsområder, og hvordan de kan utformes for å kunne brukes av alle, uansett livssituasjon og funksjonsevne.