Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Inclusive Design on Innovation for All from Design og arkitektur Norge on Vimeo.

Er du på jakt etter nye konkurransefortrinn? Opererer bedriften din i et marked som er i endring?

Store endringer i demografi og klima medfører at bedrifter og designere må tenke nytt. Snu disse utfordringene til nye muligheter til nyskaping, lønnsomhet og økte markedsandeler.

Sats på inkluderende design som forretningsstrategi!

Universell utforming er nå et krav i nye lover og regler. Heretter vil produkter og tjenester måtte oppfylle disse kriteriene. Disse bøkene viser hvordan disse utfordringene kan snus til nye muligheter for innovasjon.

Ved å bruke inkluderende design som en tilnærming og praktisk strategi, kan du komme nærmere kundene og forstå forbrukernes behov bedre. Inkluderende design er brukt her for å beskrive hva det som også er kjent som universell utforming eller Design for alle.

Bøkene er begge bygd opp som praktiske håndbøker, trinn-for-trinn forklarer de hvordan man involverer brukerne i designprosessen.

Lær kundene å kjenne med inkluderende design!

”Innovating with People – The business of Inclusive Design” og «Innovating with People – Inclusive Design and Architecture» er begge håndbøker som vil gi deg en praktisk innføring i hvordan inkluderende design kan brukes som en strategi for bedre lønnsomhet og nyskaping. Hensikten med bøkene er å inspirere, motivere og å vise hvordan industrielle og kommersielle virksomheter kan integrere en brukersentrert tilnærming i sin egen design- og utviklingsprosess. Det er håndbøker som inneholder den grunnleggende informasjonen du trenger for å forstå, diskutere og praktisere inkluderende design.

Innholdet er forfattet av personer som har omfattende, praktisk erfaring med inkluderende design i ulike virksomheter. Bøkene byr på innsikt og erfaringer som blir presentert i et lettlest format med rike illustrasjoner. Case-studier og eksempler forklarer hvordan andre virksomheter har hatt nytte av inkluderende design. En praktisk guide beskriver ni ulike metoder for å involvere brukere i design og utviklingsprosessen.

erer brukerne i designprosessen.

Les mer om innholdet i boken