Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Store norske leksikon

I 2010 befant Store norske leksikon (SNL) seg i en kritisk situasjon. Salgstallene for det trykte leksikonet sviktet, og det ble bestemt at det skulle utvikles en nettversjon.

PROBLEM

Salgstallene for det trykte leksikonet var dårlige, nå skulle det lages en nettbasert versjon. Men løsningen levde ikke opp til folks forventninger, og forlaget ble bombardert med negative tilbakemeldinger. En «havariredaksjon» ble opprettet med nye eiere og nye ansatte, og den fikk i oppgave å finne en ny form. Ved hjelp av økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen og Fritt Ord fikk de tre år på seg til å vise at nettversjonen hadde livets rett, og forvandle brukerne fra å hate til å elske nettleksikonet.

Sommeren 2011 kom Netlife Research inn for å hjelpe til med å finne en retningen på arbeidet.   

«Vi lyttet til hva brukerne våre sa på sosiale medier. Da vi ba om å få høre deres vurdering av SNLs daværende nettside, fikk vi inn over 200 svar med krass kritikk,» forteller kommunikasjonssjef Ida Jackson.

TILNÆRMING

Fritt Ord ønsket å bevare leksikonets hundreårige historie og den norske kunnskapsarven. Det skulle gjøres ved hjelp av kvalitetstekster skrevet og signert av fagpersoner. Samtidig ble søkefeltet på forsiden nytt og større, slik at det var lett for brukerne å finne veien til leksikonartiklene.

«Oppryddingen og redesignet er en kontinuerlig prosess. Derfor besluttet vi å ikke lansere, men heller å 'live-utvikle' leksikonet.» sier Ida Aalen.

I tillegg har de samarbeidet med Senter for IKT i utdanningen og plassert artiklene i sammenheng med elevenes læreplaner. De har jobbet i fokusgrupper for å finne de mest relevante og lesevennlige artiklene for skoleelever og gjennomførte også en større brukertest under labforhold.

Teksten er det viktigste i SNL, og digitalversjonen måtte gi assosiasjoner til papirleksikonet. Det har vi oppnådd ved hjelp av fonter og fargekombinasjoner. «Design for alle»-tankegangen var med helt fra starten. 

Det var også viktig med gode kontraster i designet og at nettsiden skulle ha AA-rating. Mobil- og nettbrettversjonen krever kun en enkel berøring, ingen avansert betjening, og er en fordel for alle brukere.

«Tilgjengelighet er ikke noe du kan legge til i ettertid. Det har vært med helt fra begynnelsen.» sier Ida Aalen.

RESULTAT

SNL AS har blitt Norges første heldigitale leksikonforlag, med 120 000 besøkere hver dag. Artiklene er ikke lenger bortgjemte og gammeldagse, men oppdaterte og lette å finne ved hjelp av søkefunksjonen. Antallet sitater fra SNL brukt av pressen har økt, noe som viser at leksikonet har blitt en mer troverdig kilde som både skoleelever, journalister og andre skribenter bruker aktivt. Tilbakemeldingene fra brukere har vendt fra å være kritiske til å bli rene kjærlighetserklæringer, og både styret og eierne er svært fornøyde. Det som startet som et redningsprosjekt, er blitt en levedyktig organisasjon. 

Omfattende brukertesting ble utført gjennom hele utviklingsprosessen. Her er en rask skissemodell som ble brukt.

Tre andre liknende leksika ble utviklet etter samme modell; medisinsk, kunstnerisk og biografisk leksikon.

Leksikonet er også tilgjengelig på nettbrett og mobil. Foto: Erik Dyrhaug.