Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Finn.no

FINN er tjenesten nesten alle i Norge har hørt om. Brukerne har fått en enkel, trygg og engasjerende måte å kjøpe og selge ting på, i tillegg til et helt økosystem av andre tjenester. Den er også populær blant dem som bare vil følge med på hva som skjer på Norges største digitale markedsplass.

PROBLEM

FINN er blitt Norges største markedsplass, og med det følger et samfunnsansvar. Ingen må ekskluderes fra spesielt jobb-, bil- og eiendomsmarkedet. Ved å støtte seg på skjermleserteknologi, har løsningene økt tilgjengeligheten til det eksisterende markedet for alle, inkludert blinde og svaksynte.

TILNÆRMING

Da lovkrav til universell utforming av IKT kom i 2014, etablerte FINN.no en uu-gruppe.

– Vi jobber proaktivt med forankring i ledelsen av universell utforming som designdrevet premiss.  En viktig del av gruppens mandat er å spre også kunnskap, erfaring og ideer om universell utforming hos designere og utviklere internt, og vi har også startet et samarbeid med Schibstedgruppen, forteller seniorutvikler og etablerer av gruppen Lotte Johansen

Utviklerne i FINN deltar på workshops, der de tester løsningene de lager, på måter mennesker med funksjonsnedsettelser opplever FINN.no. Ved hjelp av digitale forstørrelsesglass og sugerørsperspektiv, tester de hvordan ord løsrevet fra konteksten oppfattes, for å forsterke utfordringene med små skjermer, eller hos svaksynte og andre med kognitive utfordringer. På denne måten har forvirrende og uklar ordbruk blitt endret for å unngå misforståelser. De tester også tastaturnavigasjon og inverterte farger.

Ikke minst lytter FINN.no kontinuerlig til sine seks millioner brukere i uken. Det er flere enn det bor i Norge. Appen alene har cirka en million unike brukere i uken.

De har hatt et godt samarbeid med Blindeforbundet for brukertester i flere år.

RESULTAT

FINN.no er nyskapende ved å være raske til å ta i bruk ny teknologi, og har med årene utviklet et helt økosystem av tjenester, som de hele tiden forbedrer og videreutvikler. Bilder og ikoner er mye brukt. Det er gjenkjennelig designmønstre samt lett forståelige mikro- og lenketekster. Bildevisningen er responsiv, teksten er selvutfyllende og appen husker lett oppgaven man begynte på.

Appen er tilpasset skjermleser, som ofte anvendes av blinde og svaksynte. Meldinger og treff på søk blir varslet med avsendernavn og tidsangivelse.
Finn.no Kategorivinner av Innovasjonsprisen for universell utforming 2017 from Design og arkitektur Norge on Vimeo.

Det er gjenkjennelig designmønstre samt lett forståelige mikro- og lenketekster.