Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Onny Eikhaug

Onny er programansvarlig for Design for alle i Norsk Designråd, med ansvar for rådets satsing på inkluderende design. Fokus er på kunnskapsspredning og å vise verdien av inkluderende design som et effektivt forretningsverktøy for nyskaping. Hun skriver, publiserer og holder foredrag i Norge og internasjonalt, og jobber tett med designere, industri og myndigheter i prosjekter og andre former for samarbeid for å oppnå dette. Hun har bred erfaring i internasjonal markedsføring, salg, produktutvikling og design management.